Colofon

Deze website is ontwikkeld door EzCompany in samenwerking met Uitgeverij Zwijsen B.V. Redactie: Annemarie Vissers

Algemene voorwaarden

Landvanlezen.nl is een initiatief van Uitgeverij Zwijsen B.V. De algemene voorwaarden van Uitgeverij Zwijsen B.V. zijn daarom ook van toepassing op Landvanlezen.nl.

Privacystatement

Landvanlezen.nl is een initiatief van Uitgeverij Zwijsen B.V. Het privacybeleid van Uitgeverij Zwijsen B.V. is eveneens van toepassing op Landvanlezen.nl.

Disclaimer

De informatie op onze website wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We proberen je correcte, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden. Helaas kunnen we niet voorkomen dat onze website toch typefouten, onvolledigheden of onjuistheden bevat. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie van onze website. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden je aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat je er enige actie of nalaten op baseert. Zie ook hier voor ons beleid. 

We sluiten iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

  • de op onze website verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
  • de inhoud en/of juistheid van de door derden op deze website geplaatste gegevens en informatie;
  • schade, direct of indirect, voortvloeiende of verband houdende met het bezoek van deze website of het gebruik van onze diensten, met het niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website of met storingen.   

Intellectuele eigendomsrechten 

Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merk- en modelrechten en octrooien) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is daarom niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, of op enigerlei andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Uitzondering op deze regel vormen expliciete afspraken gemaakt in geval van een licentieovereenkomst met betrekking tot deze website. Wanneer u op onze website een bijdrage plaatst (zoals een mening, artikel, idee, tip of concept in het forum) dan garandeert u dat u over alle intellectuele eigendomsrechten daarop beschikt en vrijwaart u ons voor alle aanspraken van derden. Tevens draagt u daarmee de intellectuele eigendomsrechten op uw bijdrage aan ons over, zodat wij uw bijdrage onbeperkt mogen gebruiken, openbaar mogen maken en mogen verveelvoudigen.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om de informatie op deze website zonder aankondiging op ieder moment te wijzigen.

Contact

Wij hebben de nodige zorg besteed aan het samenstellen van de inhoud van deze website. Mocht desondanks blijken dat we een rechthebbende over het hoofd hebben gezien, dan verzoek wij vriendelijk contact met ons op te nemen. Ook als u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van deze website, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons als volgt bereiken:

  • telefonisch op 013 583 88 88 (klantenservice)
  • via het online contactformulier
  • via ons postadres: postbus 805, 5000 AV Tilburg

Cookies

Landvanlezen.nl maakt gebruik van cookies. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Landvanlezen.nl is een initiatief van Uitgeverij Zwijsen B.V. Het cookiebeleid van Uitgeverij Zwijsen B.V. is ook van toepassing op Landvanlezen.nl.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op via klantenservice@zwijsen.nl of stuur een mail naar Landvanlezen@zwijsen.nl