Extra lesmateriaal

Op zoek naar extra lesmateriaal? We zetten een greep uit onze gratis werkbladen, lesbrieven, kleurplaten, digibordlessen en overig materiaal voor je op een rij. Je kunt ook (gratis) extra materiaal vinden bij individuele boeken. Gebruik daarvoor ons slimme boekenfilter! 

Gratis extra lesmateriaal Kikkertiendaagse

Algemeen lesmateriaal

Gratis lesmateriaal dat niet gebonden is aan individuele boektitels. Van leesdiploma's en checklijsten tot boekenbingo's en van boekenleggers en leestesten tot handouts voor ouders!

Werkbladen

Een kleine greep uit onze werkbladen.  Zoek voor meer werkbladen bij boektitels via het boekenfilter.

Kleurplaten

Een kleine greep uit onze kleurplaten bij de kerntitel Een kus van mij (Kinderboekenweek 2016). Zoek voor meer kleurplaten bij individuele boektitels via het boekenfilter.

Leestesten

Posters en infographics

Downloads voor ouders

Lesbrieven