In de klas

Wijs je leerlingen op nepnieuws

6 mei 2020

Door de opkomst van digitale media, waar iedereen berichten kan creëren en publiceren, verschijnt overal op het web een heleboel nepnieuws. Je weet soms niet meer wat je moet geloven en dat is vervelend. Ook jonge kinderen worden omringd door media, maar het is niet vanzelfsprekend dat zij er ook wijs mee omgaan. Om te zorgen dat zij dit wel kunnen, hebben kinderen begeleiding nodig. Nepnieuws is een interessant thema waar je als leerkracht aandacht aan kan besteden. Maar wat is nepnieuws nu precies? En hoe kun je er in de praktijk mee aan de slag?

Wat is nepnieuw?

Nepnieuws zijn berichten die op echt nieuws lijken, maar waar niets van klopt. Best verwarrend dus! Nepnieuws kan grappig zijn, maar wordt gevaarlijk als mensen het echt gaan geloven. Het is daarom belangrijk om altijd te checken of de bron betrouwbaar is. Dat is soms behoorlijk lastig. Iedereen kan dan ook in een nepbericht trappen, maar vooral kinderen beschikken niet over de vaardigheden om te herkennen of een nieuwsbericht waar is of niet.

Nepnieuws in de klas

Scholen hebben de belangrijke taak om leerlingen te helpen bij het opzoeken en op betrouwbaarheid beoordelen van informatie. Op dit moment speelt de school echter nauwelijks een rol in het bijbrengen van digitale vaardigheden. De meeste leerlingen doen deze vaardigheden namelijk op buiten school, in hun vrije tijd en binnen het gezin. MAAR! Niet alle ouders leggen hun kinderen uit hoe ze nepnieuws kunnen herkennen. Het vergroten van de rol van de school zou er dus voor kunnen zorgen dat kinderen niet langer afhankelijk zijn van hun thuissituatie.

Aan de slag met nepnieuws!

Praten met je leerlingen over mediawijsheid en nepnieuws… Waar begin je? Dat kan lastig zijn. Het is in ieder geval van belang om niet alleen kennis over te dragen, maar om kinderen ook ervaring op te laten doen. Op die manier kunnen ze een kritische leeshouding ontwikkelen. Land van lezen is momenteel bezig met het ontwikkelen van een lesbrief om leerkrachten daar bij te helpen. Hou hiervoor de site in de gaten! Kun je niet wachten? Lees dan samen met je leerlingen Nepper dan Nepnieuws, een spannend toneelleesboek over de gevolgen van nepnieuws. Vergeet ook vooral niet de gratis lesbrief bij dit boek te downloaden!

Er zijn nog geen reacties.