Marco Kunst

Marco Kunst is filosoof en schrijver.

Hij vindt het prettig om voor elk boek weer een heel nieuwe wereld te scheppen: met z'n eigen regels, locaties en tijden. Naast boeken voor de jeugd, schrijft hij ook essays, boeken voor volwassenen, gedichten en hoorspelen. Lees meer over hem, en waarom hij zijn boeken schrijft op de website: marcokunst.wordpress.com

Marco Kunst