Hoogbegaafd of gewoon een sterke lezer?

8 mei 2017

Een hoogbegaafd kind is creatief en gemotiveerd. Daarnaast spelen gezin, andere mensen in de omgeving van het kind, en de school een rol bij de manier waarop hoogbegaafdheid tot uiting komt in gedrag of prestaties. Daarnaast kan een intelligentietest om allerlei redenen een vertekend beeld geven van de intelligentie van een kind. Net zoals bijvoorbeeld de Citotoets is een IQ-test immers een momentopname en zijn de meningen verdeeld over de validiteit en betrouwbaarheid ervan.

Er zijn nog geen reacties.