Waarom een ideale biebcollectie belangrijk is

Alleen door veel te lezen kun je een goede lezer worden die moeiteloos bij elke tekst meteen kan doordringen tot de inhoud van de tekst. En net als bij sporten lukt het alleen als we leerlingen ondersteunen door activiteiten en mogelijkheden die het lezen leuk maken en houden. Een goed aanbod actuele kinderboeken is hierbij van cruciaal belang. Hiermee kan elk kind zijn of haar leesvoorkeur ontdekken en kunnen leerlingen elkaar inspireren om meer en divers te (blijven) lezen.

Vergelijk het leren lezen met een olympische sport. Door goede begeleiding kunnen sporters de elementaire technieken van de sport aangeboden krijgen. Maar iedereen weet dat alleen door veel te oefenen een sporter ook een goede sporter wordt. En dat lukt alleen als de sporter lol heeft en houdt in zijn gekozen sport.

Bij lezen werkt dat net zo: de methodes leggen een goede basis voor het lezen. Maar alleen door veel te lezen kun je een goede lezer worden die moeiteloos bij elke tekst die hij of zij wil lezen meteen kan doordringen tot de inhoud van de tekst. En net als bij sporten lukt het alleen als we leerlingen ondersteunen door activiteiten en mogelijkheden die het lezen leuk maken en houden. Een goed aanbod actuele kinderboeken is hierbij van cruciaal belang. Hiermee kan elk kind zijn of haar leesvoorkeur ontdekken en kunnen leerlingen elkaar inspireren om meer en divers te (blijven) lezen.

Goed leesonderwijs bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Een goed aanbod voorbereidend leesonderwijs voor de kleutergroepen
 • Een goede methode aanvankelijk lezen, waarmee alle leerlingen de basis leggen voor een goede leestechniek
 • Een goede methode voortgezet lezen, waarbij de techniek verbeterd en onderhouden wordt en waarbij alle onderdelen: correct, vlot, vloeiend en lezen met begrip aan de orde komen. Daarnaast moet er aandacht zijn voor leesbeleving en leesbevordering.

Naast deze noodzakelijke onderdelen om het lezen in zijn volledige breedte te oefenen is het belangrijk dat leerlingen toegang hebben tot een breed aanbod van boeken op alle niveaus en voor alle jaargroepen.

Wat zijn de voorwaarden waaraan een goede schoolbieb moet voldoen?

Hierover bestaan uitgebreide artikelen. We zetten de belangrijkste voorwaarden voor je op een rij:

 • Hoeveelheid boeken
 • Diversiteit boeken
 • Boeken op elk niveau
 • Ordening boeken
 • Actualiteit
 • Hoeveelheid boeken
  Voor een gemiddelde schoolgrootte van 200 leerlingen (25 leerlingen per jaargroep) wordt vaak een boekenomvang van minimaal 4 boeken per kind aangehouden. In een ideale bieb gaat men uit van 7 boeken per kind, en het liefst nog meer. Een bibliotheek van deze omvang opzetten is kostbaar. Maak daarom een meerjarenplan waarbij de schoolbieb kan uitgroeien tot deze omvang. Heeft de schoolbieb de gewenste omvang bereikt, dan kan men per jaar 10% van de boeken vernieuwen om zo een actuele schoolbieb te blijven houden. Voor kleinere of grotere scholen kan de boekenomvang aangepast worden. Kleine scholen hebben relatief meer boeken nodig om een goed gevarieerd aanbod te kunnen doen, grotere scholen kunnen met een relatief kleinere bieb toe

 • Diversiteit
  Geen lezer is hetzelfde.. Daarom is het belangrijk dat er voor elk kind een goed aanbod te vinden is in de schoolbieb. Het ene kind houdt van spannende verhalen in dikke boeken, een ander kind houdt juist van korte informatieve tekstjes in boeken met veel plaatjes. Een goede schoolbieb bevat daarom steeds de volgende soorten boeken:
   
 • Prentenboeken
 • Voorleesboeken
 • Kijkboeken (aanwijsboeken voor kleuters, zoek- en kijkboeken voor oudere lezers)
 • Informatieve boeken
 • Kleuterboeken ontdekkend lezen (samenleesboeken, voorbereidende leesboekjes)
 • Versjesboeken en dichtbundels
 • Boeken passend bij de methode aanvankelijk lezen, waarbij op elk niveau titels aangeboden worden
 • Stripverhalen
 • Leesboeken op alle AVI-niveaus
 • Boeken voor speciale doelgroepen: boeken voor kinderen met dyslexie, boeken voor snelle lezers die aansluiten op hun beleving, boeken speciaal voor jongens en boeken speciaal voor meisjes
 • Serieboeken (boeken die verhalen brengen rondom een vaste set hoofdrolspelers)
 • Boeken op elk niveau
  Om de ontwikkeling van de leesvaardigheid van leerlingen goed te kunnen ondersteunen met boeken is het belangrijk dat er op elk AVI-niveau tot en met niveau E6 voldoende boeken aanwezig zijn. Richtlijn voor een gemiddelde schoolgrootte is dat er ongeveer 25 boeken per AVI-niveau aanwezig zijn. Deze boeken vallen onder de categorie Leesboeken. Hebben leerlingen het functioneel geletterdheidsniveau E6 bereikt dan is het aanbieden van boeken op niveau niet meer gewenst en moeten leerlingen hun keuze kunnen maken in het aanbod op basis van interesse (en niet meer op AVI-niveau)
 • Ordering boeken
  Het onderscheiden van boeken voor voorbereidend en aanvankelijk lezen en boeken voor voortgezet lezen is een logische keuze. Maak in de schoolbieb daarom een gedeelte dat bestemd is voor jaargroep 1 tot en met 4 en een gedeelte dat bestemd is voor jaargroep 5 tot en met 8. Let op: geef kinderen de vrijheid om ook boeken te kiezen uit de kasten die niet direct voor hen bestemd zijn. Het bekijken van prentenboeken kan ook voor leerlingen in groep 8 leesbevorderend werken.

Actualiteit
Binnen het aanbod kinderboeken zijn hypes te herkennen. Hadden we een paar jaar geleden de hype rondom Harry Potter, nu zijn titels als Geronimo Stilton, De boomhut van .. verdiepingen, Leven van een loser geliefde titels. Zorg daarom dat er jaarlijks verouderde boeken uit de schoolbieb worden verwijderd die plaats maken voor nieuwe en geliefde titels. Denk hierbij ook aan titels die een prijs hebben gewonnen: een prijs van een kinderjury, boeken met een griffelprijs. Ook boeken die verfilmd zijn kunnen opeens door ‘iedereen’ gelezen willen worden.